Vårdnad, boende & umgänge – Vårdnadstvist

Vårdnads-, boende-, och umgängestvister

Tvister om vårdnad, boende och umgänge uppstår då två parter inte på egen hand kan besluta om de gemensamma barnens bästa.

 

Läs mer om hur du som förälder bör agera vid tvister som dessa.