Privatjuridik

Adacta Advokatbyrå har omfattande och långvarig erfarenhet inom privatjuridik, eller humanjuridik som det också kallas. Vi erbjuder rådgivning och representation inom rättsområdena brottmål, familjejuridik, migrationsrätt och socialrätt. 

Du förtjänar det bästa

Många områden inom privaträtten är av känslig natur, och det är av stor vikt att du känner förtroende för din advokat eller ditt offentliga biträde. Hos Adacta får du juridisk expertis med personligt engagemang – kontakta oss för ett första förutsättningslöst möte, där vi närmare kan diskutera ditt fall.

På Adacta är vi medvetna om hur påfrestande privatjuridiska ärenden kan vara för dig som klient. Vi är övertygade om att ett genuint engagemang från oss gör skillnad och kompromissar därför aldrig på den punkten.

I vårt team av jurister och advokater ryms omfattande erfarenhet och expertis inom det humanjuridiska fältet. Vi utgår från dina behov och utser den bäst lämpade personen att hantera ditt fall.

Brottmål

Är du misstänkt för brott? Kontakta oss så snart som möjligt. Ju snabbare vi kan sätta oss in i ditt fall desto bättre. Har du blivit utsatt för brott? Vi agerar målsägandebiträde och stöttar dig genom hela processen.

Familjerätt

Familjerätt är ett brett juridiskt område som innefattar allt från äktenskapsförord, skilsmässa och vårdnadstvister till testamente och arv. På Adacta arbetar vi för att du och din familj så snabbt som möjligt når en gynnsam lösning.

Migrationsrätt

Ska du söka asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller ansöka om anhöriginvandring? På Adacta arbetar både manliga och kvinnliga advokater med lång erfarenhet av asylärenden för såväl barn som vuxna.

Socialrätt

Fall som rör tvångsvård kan ofta vara svåra att hantera för dig som klient. Vi tar stor hänsyn till detta och arbetar nära dig genom hela processen. Vänd dig till Adacta om du eller ditt barn har blivit utsatt för tvångsvård eller tvångsomhändertagande.

Kontakta oss

Konsumenttvistnämnden

Har du funderingar gällande konsumenttvistnämnden?