Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen och om giltigheten av återtagandeförbehåll därför sakrättsligt inte längre skulle gälla. Bakgrund till tvisten Banken hade...
Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt

Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt

Rättsfallsanalys: Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt Bakgrund På senare år har användandet av putsade enstegstätade fasader fått stor uppmärksamhet i juristvärlden. Tekniken att anbringa puts utanpå isolering utan luftspalt användes ursprungligen som...
Betalningsansvar för passiv styrelseledamot

Betalningsansvar för passiv styrelseledamot

Betalningsansvar för passiv styrelseledamot Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har sett till att den juridiska personen betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att...
Råvindskonverteringar i bostadsrättsföreningar

Råvindskonverteringar i bostadsrättsföreningar

Råvindskonverteringar i bostadsrättsföreningar På senare år har det blivit allt vanligare att bostadsrättsföreningar beslutar att göra om vindsutrymmen till lägenheter. En vindskonvertering innebär ofta ett lyft för föreningens ekonomi i form av ett inflöde av pengar...
Ersättning för semester i samband med tvist?

Ersättning för semester i samband med tvist?

Ersättning för semester i samband med tvist? Om du tvingas ställa in en semester för att du köpt en defekt husbil, har du då rätt att få ersättning för din uteblivna semester? Eller motsatt: om du hamnat i tvist med någon över en vara, hur mycket ska du tvingas...
Dyrt att fälla andras träd

Dyrt att fälla andras träd

Dyrt att fälla andras träd Om du vill förbättra utsikten från ditt hus genom att fälla några träd så gör du bäst i att först vara riktigt säker på att träden tillhör din fastighet. Och om de inte gör det måste du se till att du har markägarens tillstånd till...