Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt

Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt

Rättsfallsanalys: Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt Bakgrund På senare år har användandet av putsade enstegstätade fasader fått stor uppmärksamhet i juristvärlden. Tekniken att anbringa puts utanpå isolering utan luftspalt användes ursprungligen som...
Betalningsansvar för passiv styrelseledamot

Betalningsansvar för passiv styrelseledamot

Betalningsansvar för passiv styrelseledamot Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har sett till att den juridiska personen betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att...
Råvindskonverteringar i bostadsrättsföreningar

Råvindskonverteringar i bostadsrättsföreningar

Råvindskonverteringar i bostadsrättsföreningar På senare år har det blivit allt vanligare att bostadsrättsföreningar beslutar att göra om vindsutrymmen till lägenheter. En vindskonvertering innebär ofta ett lyft för föreningens ekonomi i form av ett inflöde av pengar...
Ersättning för semester i samband med tvist?

Ersättning för semester i samband med tvist?

Ersättning för semester i samband med tvist? Om du tvingas ställa in en semester för att du köpt en defekt husbil, har du då rätt att få ersättning för din uteblivna semester? Eller motsatt: om du hamnat i tvist med någon över en vara, hur mycket ska du tvingas...
Dyrt att fälla andras träd

Dyrt att fälla andras träd

Dyrt att fälla andras träd Om du vill förbättra utsikten från ditt hus genom att fälla några träd så gör du bäst i att först vara riktigt säker på att träden tillhör din fastighet. Och om de inte gör det måste du se till att du har markägarens tillstånd till...
Viktigt skriva avtal för entreprenad

Viktigt skriva avtal för entreprenad

Viktigt skriva avtal för entreprenad De två vanligaste prismodellerna för utförande av entreprenad är fast pris eller löpande räkning. Oavsett vilken modell som används kan det förstås hända att köparen och entreprenören blir oense om vad de kommit överens om. Har man...