Aktuellt från Adacta Business

Här kan du läsa om aktuella händelser och domstolsbeslut

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen och om giltigheten av återtagandeförbehåll därför sakrättsligt inte längre skulle gälla. Bakgrund till tvisten Banken hade...

Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt

Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt

Rättsfallsanalys: Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt Bakgrund På senare år har användandet av putsade enstegstätade fasader fått stor uppmärksamhet i juristvärlden. Tekniken att anbringa puts utanpå isolering utan luftspalt användes ursprungligen som...

Betalningsansvar för passiv styrelseledamot

Betalningsansvar för passiv styrelseledamot

Betalningsansvar för passiv styrelseledamot Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har sett till att den juridiska personen betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att...

Råvindskonverteringar i bostadsrättsföreningar

Råvindskonverteringar i bostadsrättsföreningar

Råvindskonverteringar i bostadsrättsföreningar På senare år har det blivit allt vanligare att bostadsrättsföreningar beslutar att göra om vindsutrymmen till lägenheter. En vindskonvertering innebär ofta ett lyft för föreningens ekonomi i form av ett inflöde av pengar...

Ersättning för semester i samband med tvist?

Ersättning för semester i samband med tvist?

Ersättning för semester i samband med tvist? Om du tvingas ställa in en semester för att du köpt en defekt husbil, har du då rätt att få ersättning för din uteblivna semester? Eller motsatt: om du hamnat i tvist med någon över en vara, hur mycket ska du tvingas...

Dyrt att fälla andras träd

Dyrt att fälla andras träd

Dyrt att fälla andras träd Om du vill förbättra utsikten från ditt hus genom att fälla några träd så gör du bäst i att först vara riktigt säker på att träden tillhör din fastighet. Och om de inte gör det måste du se till att du har markägarens tillstånd till...

Viktigt skriva avtal för entreprenad

Viktigt skriva avtal för entreprenad

Viktigt skriva avtal för entreprenad De två vanligaste prismodellerna för utförande av entreprenad är fast pris eller löpande räkning. Oavsett vilken modell som används kan det förstås hända att köparen och entreprenören blir oense om vad de kommit överens om. Har man...

Viktigt att tillvarata sina avtalade rättigheter i tid

Viktigt att tillvarata sina avtalade rättigheter i tid

Viktigt att tillvarata sina avtalade rättigheter i tid Högsta domstolen tog i mars 2018 upp en intressant fråga för kommersiella hyresvärdar, som visar på att det är viktigt att man som kommersiell aktör regelbundet går igenom sina löpande avtal noga, för att inte...

Vikten av att vara tydlig vid avtalsskrivande

Vikten av att vara tydlig vid avtalsskrivande

Vikten av att vara tydlig vid avtalsskrivande Enligt svensk lag är parterna i ett avtalsförhållande i stort sett fria att avtala om vad de vill ha reglerat i sitt gemensamma avtal. Om de vid ett senare tillfälle blir oense om vad som faktiskt avtalats måste avtalet...

Marköverföring stred mot mänskliga rättigheter

Marköverföring stred mot mänskliga rättigheter

Marköverföring stred mot mänskliga rättigheter Högsta domstolen prövade hösten 2018 en fråga om marköverföring och äganderättsskydd. En fastighetsägare (F1) hade ansökt hos Lantmäteriet om att mark skulle överföras från en annan fastighetsägares (F2) fastighet. F2:s...

Bostadsrättsförening skadeståndsansvarig för bristande rutiner

Bostadsrättsförening skadeståndsansvarig för bristande rutiner

Bostadsrättsförening skadeståndsansvarig för bristande rutiner Nio år efter att en bostadsrättsinnehavare köpt sin bostad ställde en bank anspråk på innehavaren avseende en pant i bostadsrätten. Panten var för en kredit som den tidigare ägaren hade tagit. När den nye...

Kontakta oss