Adacta Risk Management – Ta en tryggare risk

Kvalificerad rådgivning inom riskhantering

Adacta Advokatbyrå är en fullservicebyrå specialiserad på affärsjuridik. Vi erbjuder även kvalificerad rådgivning inom riskhantering och dess legala frågor.

Genom ökad riskmedvetenhet och en juridiskt hållbar riskhanteringsstruktur kan er organisation förebygga och korrekt hantera konsekvenserna av oönskade händelser. Detta utgör grunden för en trygg och säker arbetsmiljö vilket i sin tur leder till en robust organisation med högt förtroende.

Unikt helhetskoncept inom Risk Management

Vi erbjuder ett unikt helhetskoncept, där vi kartlägger er organisation utifrån säkerhets- och beredskapsaspekter, gör en bedömning utifrån både juridisk synvinkel och riskhanteringsperspektiv, undersöker era behov för att kunna nå önskad grad av robusthet och kommer med en åtgärdsplan med efterföljande utvärdering.

Safety och Contingency

Våra Risk Managementkonsulter arbetar inom två olika områden: Safety och Contingency. Adacta Safety omfattar fysisk säkerhet, arbetsmiljö, rekrytering, internutredningar och informationssäkerhet. Adacta Contingency innefattar risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsorganisation, risk- och kriskommunikation samt utbildningar som kan skräddarsys helt efter era behov och önskemål.

Hur ser er beredskap ut?

Står ert företag tillräckligt väl rustat för en kris? Det kan handla om att en medarbetare skadas på arbetet, en felrekrytering i en högriskbransch, en internutredning gällande brott, att känslig information hamnat i fel händer eller att verksamheten drabbas av ett avbrott så att ni inte kan leverera det ni ska.

Adacta Risk Management hjälper er att sätta upp riktlinjer och rutiner för krishantering som tål en rättslig granskning i efterdyningarna av händelsen. Kontakta oss för mer information eller för att boka en Risk Management-konsult.

Boka ett möte!