Adacta Business

Adacta Advokatbyrå är specialiserad på affärsjuridik och erbjuder fullservicelösningar för små till medelstora företag i behov av juridisk representation och rådgivning. Våra erfarna affärsjurister hanterar ärenden inom avtalsrätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, due diligence och kommersiella tvister.

Ditt företag är värt det bästa

Det är ofta stora värden som står på spel, så det är viktigt att ni känner förtroende för er advokatbyrå. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte så får ni möjlighet att lära känna oss och se vad vi kan hjälpa ert företag med.

Vi tror på att bygga långsiktiga relationer med våra klienter.

För att åstadkomma detta erbjuder vi:

Snabb respons

Omedelbar återkoppling är ett måste i affärsvärlden. Vi garanterar svar senast påföljande arbetsdag.

Deadlines

Vi sätter en fast deadline då ert ärende ska vara löst. Om detta av något skäl inte är möjligt gör vi en realistisk prognos baserad på den erfarenhet vi har av liknande fall.

Tydliga mål

På Adacta är vi väl medvetna om de problem en tvist kan innebära för ett företags kärnverksamhet. Efter en initial analys sätter vi därför upp tydliga mål för att så snart som möjligt nå en optimal lösning.

Ombudskostnader via rättsskyddet

Vid tvister har ni ofta möjlighet att bekosta delar av processen via rättsskyddet i er företagsförsäkring. Naturligtvis sköter vi all kontakt med försäkringsbolaget.

Transparens

Under processen håller vi er löpande uppdaterade om vad som sker. Ni kan tryggt lämna detaljerna till oss, men har full insyn då ni själva önskar.

Djupgående expertis

Vi utgår från era behov och utser den bäst lämpade advokaten för just er situation i varje fall. Ni får kontinuerlig tillgång till den expertis vi besitter.

Kontakta oss

Aktuellt från Adacta Business

Här kan du läsa om aktuella händelser och domstolsbeslut.

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen och om giltigheten av återtagandeförbehåll därför sakrättsligt inte längre skulle gälla. Bakgrund till tvisten Banken hade...

Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt

Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt

Rättsfallsanalys: Enstegstätade fasader och vikten av att avtala rätt Bakgrund På senare år har användandet av putsade enstegstätade fasader fått stor uppmärksamhet i juristvärlden. Tekniken att anbringa puts utanpå isolering utan luftspalt användes ursprungligen som...

Betalningsansvar för passiv styrelseledamot

Betalningsansvar för passiv styrelseledamot

Betalningsansvar för passiv styrelseledamot Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har sett till att den juridiska personen betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att...

Företagarskolan

Här samlar vi råd och tips för dig som är företagare.