För de strategiska besluten
och avgörande livshändelserna

Välkommen till Adacta Advokatbyrå

Juridisk rådgivning med personligt engagemang

Adacta Advokatbyrå är en av ytterst få fullservicebyråer som är specialiserad på såväl affärsjuridik som privatjuridik/humanjuridik. Vi finns i Malmö, Lund, Trelleborg, Karlskrona och Köpenhamn och erbjuder juridiska tjänster till både privatpersoner och små till medelstora företag över hela landet.

Hur vi arbetar

Det är viktigt för oss att våra klienter känner förtroende för sin juridiska representation.
När du vänder dig till Adacta kan du alltid förvänta dig högkvalitativ och effektiv juridisk rådgivning med personligt engagemang. Inget ärende är för litet eller för stort för oss. Adactas advokater och jurister är ett nytänkande team som inte är rädda för att gå utanför de förutbestämda ramarna. Vi provar gärna nya grepp och lyssnar på dina idéer.

Hur vi arbetar

Det är viktigt för oss att våra klienter känner förtroende för sin juridiska representation.
När du vänder dig till Adacta kan du alltid förvänta dig högkvalitativ och effektiv juridisk rådgivning med personligt engagemang. Inget ärende är för litet eller för stort för oss. Adactas advokater och jurister är ett nytänkande team som inte är rädda för att gå utanför de förutbestämda ramarna. Vi provar gärna nya grepp och lyssnar på dina idéer.

a

Du förtjänar det bästa

Vi inser vikten av förutsägbarhet rörande vilka kostnader ett uppdrag är förenat med.
Därför lämnar vi alltid tydlig information om vilka utgifter du kan förvänta dig i ditt ärende. I många fall kan vi redan innan uppdraget inleds lämna ett fast pris för utförandet. Vi hjälper gärna till med ansökningar om både rättshjälp och rättsskydd. Välkommen med din förfrågan om hur vi kan hjälpa dig!

Du förtjänar det bästa

Vi inser vikten av förutsägbarhet rörande vilka kostnader ett uppdrag är förenat med.
Därför lämnar vi alltid tydlig information om vilka utgifter du kan förvänta dig i ditt ärende. I många fall kan vi redan innan uppdraget inleds lämna ett fast pris för utförandet. Vi hjälper gärna till med ansökningar om både rättshjälp och rättsskydd. Välkommen med din förfrågan om hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss