Adacta Advokatbyrå: Tel: 040-98 11 00  E-mail: info@adacta-law.se
Svenska Dansk English
Tel: 040-98 11 00  E-mail: info@adacta-law.se
Meny

Socialrätt

ADACTA har mångårig erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör socialrätt och förvaltningsrätt.

Om du, eller ditt barn, är föremål för tvångsvård har du även rätt till ett offentligt biträde.

Inom socialrätt är ärenden rörande tvångsvård många gånger uppslitande och utdragna. Ofta kräver de därför ett mycket stort personligt engagemang, både från dig som är inblandad i konflikten och från den som företräder dig. Det är därför viktigt att du som klient har ett stort förtroende för den person som ska företräda dig.

Innan du bestämmer dig för om du vill att ADACTA ska företräda dig är du alltid välkommen att kontakta oss för ett personligt möte. Allt för att du ska känna förtroende för den person som företräder dig.

ADACTA kan då bistå med juridisk hjälp och har kompetens inom följande social- och förvaltningsrättsliga områden:

  • LVU – Lagen om vård av unga
  • LVM – Lagen om vård av missbrukare
  • LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • Socialbidrag
  • Socialförsäkring
  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • Underhållsstöd

Kontakta ADACTA