Adacta Advokatbyrå: Tel: 040-98 11 00  E-mail: info@adacta-law.se
Svenska Dansk English
Tel: 040-98 11 00  E-mail: info@adacta-law.se
Meny

Familjerätt

Tyvärr händer det att man kommer i konflikt med personer som tidigare har varit nära och kära. Det kan handla om en skilsmässa, ett upplöst samboförhållanden eller oenighet rörande ett gemensamt barns vårdnad, boende och umgänge.

Tvister som rör familjerätt är ofta uppslitande och utdragna. Familjerättsliga tvister kräver dessutom ofta ett stort personligt engagemang, både från dig som är inblandad i konflikten och från den som företräder dig. Det är därför viktigt att du som klient känner att du har ett stort förtroende för den person som ska företräda dig. Innan du bestämmer dig för om du vill att ADACTA ska företräda dig i en tvist som rör familjerätt är du alltid välkommen att kontakta oss för ett personligt möte.

Det är inte enbart när man har problem och konflikter som det kan löna sig att kontakta ADACTA. När man är på väg in i ett äktenskap eller samboförhållande innebär detta både rättigheter och skyldigheter.

ADACTA är specialister på familjerätt och kan ge dig information om vad detta innebär för dig. ADACTA kan även hjälpa till med upprättande av till exempel äktenskapsförord, samboavtal och testamente.

ADACTA kan då bistå med juridisk hjälp och har bland annat kompetens inom följande område:

  • Vårdnads-, boende- och umgängestvister
  • Sambotvister
  • Äktenskapsskillnader
  • Bodelning
  • Testamente
  • Arvstvister
  • Underhållsbidrag

Kontakta ADACTA